Lövängsbackens Limousin

Lövängsbackens Limousin

Våren 2003 köptes den första renrasiga limousintjuren in till besättningen. 2005 köptes ytterligare en tjur och den första renrasiga kvigan från Bon Limousin i Karlstad som sedan har levererat rensrasiga djur i ytterligare omgångar till vår besättning.

 

Idag består besättningen av ca 45 moderdjur varav 9 renrasiga limousinkor och fyra renrasiga avelstjurar. Den renrasiga andelen av besättningen ökar stadigt genom inköp och egen rekrytering. De flesta kalvar som föds idag är till minst 75% limousin.

 

En del av de renrasiga djuren säljs som avelsdjur och en del går till egen rekrytering medan de flesta korsningsdjuren går till slakt.

Ingvasta

Lantbruk och Entreprenad AB